Έναρξη Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-2019

Παρακαλούμε δείτε τις συνημμένες ανακοινώσεις για την έναρξη λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019