Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

«Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την παραπάνω πρόσκληση