Προσκλήσεις υποβολής ενδιαφέροντος για τα ΠΜΣ του Τμήματος Ψυχολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Παρακαλούμε δείτε τις συνημμένες προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τα ΠΜΣ του Τμήματος Ψυχολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και το ΦΕΚ 3387/2018 τ. Β' που αφορά στη Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.