ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας - Διευκρίνιση για συστατικές επιστολές

Διευκρινίζεται ότι οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. δεν χρειάζεται να προσκομίσουν έντυπα τις 2 συστατικές επιστολές που αναφέρονται στα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στο Π.Μ.Σ. Σχολικής Ψυχολογίας. Είναι όμως απαραίτητο να αναφέρουν στο βιογραφικό τους τα ονόματα 2 μελών ΔΕΠ που προτείνουν για συστάσεις.

Στην περίπτωση που οι συστατικές επιστολές δεν είναι από μέλη ΔΕΠ αλλά από άλλους συνεργάτες, τότε η έντυπη προσκόμισή τους είναι απαραίτητη.