Έναρξη μαθημάτων με ανάθεση διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτωνΨΥ-535 Δυσκολίες Μάθησης, ΨΥ- 885, Ποιοτική Έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία και ΨΥ-728 Ψυχοφαρμακολογία θα ξεκινήσει από την εβδομάδα 15-19 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί:

  https://www.psy.auth.gr/el/secretariat-news/5703

(Για την έναρξη του μαθήματος, ΨΥ-510 Ψυχογλωσσολογία  θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση).