Αιτήσεις Απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καλούνται οι  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που εισήχθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος:
- Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές
- Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία
- Σχολική Ψυχολογία
και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθμ. 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387 Β΄) Υπουργική Απόφαση, να υποβάλλουν: 
1) Την αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης του ΠΜΣ (Link) και
2) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 5 της ως άνω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης (Link)
στη Γραμματεία των Τομέων του Τμήματος, γραφείο 208, Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, (υπόψη κ. Καραμούζη), από τις 22.10.2018 έως και τις 29.10.2018, καθημερινά και ώρες 8:00 μέχρι 14:00.