Ανακοίνωση για κλείσιμο κτιρίων της Φιλοσοφικής Σχολής λόγω διακοπής ρεύματος

Σας ενημερώνουμε ότι και τα τρία κτίρια της Φιλοσοφικής Σχολής θα παραμείνουν κλειστά από τις 15:00 της Πέμπτης 15/11 μέχρι και τις 06:00 της Δευτέρας 19/11.