Εκδήλωση με Θέμα: Αλήθειες και Ψέματα γύρω από τα Ζητήματα της Χρήσης Ναρκωτικών, της Απεξάρτησης και της Αποποινικοποίησης