Ορκωμοσίες έτους 2019

Απρίλιος 2019
Δευτέρα 01.04.2019, ώρα 11.00 π.μ., Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.

Ιούλιος 2019
Τετάρτη 10.07.2019, ώρα 11.00 π.μ,. Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.

Νοέμβριος 2019
Δευτέρα 04.11.2019, ώρα 11.00 π.μ., Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.