Χρονοδιάγραμμα Έναρξης και Λήξης Εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 - Ημέρες Εορτών και Αργιών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο χρονοδιάγραμμα με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης εξαμήνων, εξεταστικών, αργιών και διακοπών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 

Συνημμένα Αρχεία: