Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2018-2019

Το Τμήμα Ψυχολογίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα υποβάλλονται από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.
Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.
Για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλούμε δείτε την εγκύκλιο αριθμ. 86646/Ζ1/30-5-2019 για το στεγαστικό επίδομα 2018-2019 που επισυνάπτεται. 

Συνημμένα επίσης μπορείτε να δείτε διευκρινίσεις για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των Κυπρίων φοιτητών/τριών. (pdf)