Ηλεκτρονικές Δηλώσεις μαθημάτων για τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 για οφειλόμενα μαθήματα που θα εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση