Υποβολή ερωτηματολογίου αποτίμησης σπουδών και παραλαβή πτυχίων Νοεμβρίου 2020

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή ερωτηματολογίου αποτίμησης σπουδών και την ταχυδρομική αποστολή των πτυχίων

 

Ενημερώνουμε ότι οι τελειόφοιτοι /ες

  • που έχουν αποστείλει απαντητικό μήνυμα στην κ. Παππά σχετικά με τον έλεγχο της καρτέλας και το βαθμό πτυχίου τους,
  • που έχουν λάβει βεβαίωση περάτωσης σπουδών

έχουν ανακηρυχθεί και θα πρέπει έως τις 18/11/2020 :

  1. να υποβάλουν το ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών στην ιστοσελίδα  https://qa.auth.gr/el/apotimisi

 

  1. να αποστείλουν το αποδεικτικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@psy.auth.gr

Σήμερα, 13/11/2020 το κτίριο Διοίκησης τελεί υπό κατάληψη και δεν είναι δυνατή η μαζική αποστολή μηνύματος ειδοποίησης στους ενδιαφερόμενους/ες.

Το Α.Π.Θ. θα παραμείνει κλειστό με απόφαση των Πρυτανικών Αρχών και στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2020.

Η ταχυδρομική αποστολή των τίτλων σπουδών με τα σχετικά πιστοποιητικά θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την αποστολή του τίτλου και των δικαιολογητικών θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί απάντηση για τον έλεγχο της καρτέλας και τον βαθμό πτυχίου, όπως και η αποστολή του αποδεικτικού υποβολής ερωτηματολογίου μετά την ανακήρυξη. Παρακαλούνται όσοι/ες δεν έχουν αποστείλει απαντητικό μήνυμα να το πράξουν άμεσα.