Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021 (επικαιρ.15.721)

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία για το στεγαστικό επίδομα 2020-21:

 

15.7.2021:  Πρόσθετα δικαιολογητικά για την χορήγηση στεγαστικού επιδόματος(όπου απαιτούνται)

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι που μετά την υποβολή αίτησης για στεγαστικό επίδομα 2020-2021 οφείλουν να υποβάλουν πρόσθετα δικαιολογητικά, να ακολουθήσουν τα συνημμένα υποδείγματα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος