Τελετή αποφοίτων για τους φοιτητές/ήτριες που έλαβαν πτυχίο από Απρίλιο 2020 έως Απρίλιο 2021

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας αποφάσισε να οργανώσει τελετή  αποφοίτων για όσους και όσες έλαβαν πτυχίο από τον Απρίλιο 2020 έως και τον Απρίλιο 2021.

Η τελετή προγραμματίζεται την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2021.

Εάν οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν η τελετή θα διεξαχθεί στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ. με την παρουσία αποκλειστικά των αποφοίτων και όχι προσώπων του φιλικού ή του συγγενικού τους κύκλου και παράλληλη αναμετάδοση (live streaming).

Εάν παρ’ ελπίδα οι επιδημιολογικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν, η τελετή θα διεξαχθεί εξολοκλήρου διαδικτυακά.

 

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για δηλώσεις συμμετοχής στην τελετή.