Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Το πρόγραμμα της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021, η οποία θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, δίνεται στο συνημμένο αρχείο:

[26.8.2021: Το μάθημα ΨΥ-867 Διομαδικά Φαινόμενα: Σχέσεις Μειονοτήτων-Πλειονοτήτων (που εκ παραδρομής δεν υπήρχε στο πρόγραμμα της εξεταστικής) θα εξεταστεί την Πέμπτη 30.9.2021, ώρα έναρξης: 9.15]