ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Σεπτέμβριος 2021

                                      Γαλλικά Ι                                         

Οι εξετάσεις  θα γίνουν στις 18 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 14.00-15.00 μέσω skype for business.

Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πρέπει να στείλουν μέχρι  τις 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15.00, μήνυμα στο προσωπικό μέηλ της διδάσκουσας : ginoueleni@gmail.com , όπου θα αναφέρεται : γαλλική γλώσσα Α΄ εξαμήνου, τμήμα και ονοματεπώνυμο. 

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/V17F037Z

 

                                      Γαλλικά ΙΙ

Οι εξετάσεις  θα γίνουν στις 18 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15.00-16.00 μέσω skype for business.

Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πρέπει να στείλουν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 15.00  μήνυμα στο προσωπικό μέηλ της διδάσκουσας : ginoueleni@gmail.com , όπου θα αναφέρεται : γαλλική γλώσσα Β΄ εξαμήνου, τμήμα και ονοματεπώνυμο.  το λινκ  για τις εξετάσεις είναι

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/V17F037Z