Επείγουσα ανακοίνωση

Σήμερα ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε μία περίπτωση φοιτητή με θετικό τεστ COVID που παρακολούθησε τη διάλεξη του μαθήματος «ΨΥ-161 Κοινωνική Ψυχολογία» τη Δευτέρα 11-10-2021.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Υγείας του ΑΠΘ, παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρακολούθησαν τη διάλεξη αυτή και εμφανίσουν συμπτώματα να κάνουν την Παρασκευή διαγνωστικό τεστ ανεξαρτήτως αν έχουν εμβολιαστεί.

18.10.21 Σήμερα ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε περίπτωση φοιτητή με θετικό τεστ COVID και στα παρακάτω μαθήματα;

1. ΨΥ-825 Θέματα Παιδονευροψυχολογίας (Δευτ. 11/10/21), κ. Κοσμίδου

2. Τρίτη 12 /10/2021
ΨΥ-131 Αναπτυξιακή Ψυχολογία κ. Βορριά

3. Τετάρτη 13/10/2021
ΨΥ- 527 Βιοψυχολογία ΙΙ , κ. Τατά,
Ψυ-131 Αναπτυξιακή Ψυχολογία κ. Βορριά

4. Πέμπτη, 14/10/2021
ΨΥ-517  Ψυχολογία των Ηλικιωμένων κ. Μωραΐτου

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Υγείας του ΑΠΘ, παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρακολούθησαν αυτά τα μαθήματα και εμφανίσουν συμπτώματα να κάνουν διαγνωστικό τεστ ανεξαρτήτως αν έχουν εμβολιαστεί.