Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2021-22 (επικαιροποίηση 22.10.21)

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με το επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα: 

 

Συνημμένα Αρχεία: