Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2021

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση για την ημερομηνία ορκωμοσίας και για την απαιτούμενη αίτηση έκδοσης προπτυχιακού τίτλου σπουδών: