Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022 (επικαιροποίηση 25.5.22)

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο:

Επικαιροποίηση 25.5.2022: Αλλαγή στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος ΨΥ-678 Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις κατόπιν συνεννόησης με την Έδρα UNESCO. (Κατά τα λοιπά το πρόγραμμα της εξεταστικής παραμένει το ίδιο).