Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπλ Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας της ΦΛΣ ΑΠΘ

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη προκήρυξη 

Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Με θητεία από 1-9-2022 έως 31-8-2024