Προκήρυξη για την ανάδειξη Διευθυντών/ντριών Τομέων του Τμήματος Ψυχολογίας της ΦΛΣ ΑΠΘ

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Προκήρυξη για την ανάδειξη Διευθυντών/ντριών Τομέων Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας, Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας, Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της ΦΛΣ ΑΠΘ για το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως 31-08-2023: