Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας

Όνομα Θέση E-mail
Αυδή Ευρυνόμη Καθηγήτρια avdie@psy.auth.gr
Γεωργάκα Ευγενία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια georgaca@psy.auth.gr
Μπάκα Αφροδίτη Επίκουρη Καθηγήτρια abaka@psy.auth.gr
Ξανθοπούλου Δέσποινα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια dxanthopoulou@psy.auth.gr
Παπαχρήστου Χριστίνα Επίκουρη Καθηγήτρια cpapachr@psy.auth.gr
Ρούσση Παγώνα Καθηγήτρια roussi@psy.auth.gr
Φίγγου Ευαγγελία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια figgou@psy.auth.gr

Όνομα Θέση E-mail
Μπόνη Ειρήνη Επιστημονική Συνεργάτις ireneb@psy.auth.gr