Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές», για το ακαδ. έτος 2023-2024

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» για το ακαδ. έτος 2023-2024.