Αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την περίοδο πρακτικής άσκησης «Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023»

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με την αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για τον Α’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτυς 2022-2023 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος).