Αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την 4η  περίοδο πρακτικής άσκησης «Ιούλιος-Αύγουστος 2023»

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την 4η  περίοδο πρακτικής άσκησης «Ιούλιος-Αύγουστος 2023»