Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2022-2023: Επικαιροποιημένος προσωρινός πίνακας κατάταξης – Ημερομηνία ενστάσεων

Αναρτάται επικαιροποιημένος ο προσωρινός πίνακας της κατάταξης της πρακτικής άσκησης του Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μετά την προσθήκη στοιχείων φοιτητών/τριών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus. 

Οι νέες ημερομηνίες ενστάσεων είναι: 15/11/2022-20/11/2022 και ώρα 14:00.

(Για το έντυπο και τη διαδικασία υποβολής της ένστασης παρακαλούμε δείτε εδώ)