Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2022-23: Προσωρινά αποτελέσματα – Κατάταξη – Ενστάσεις

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα

1) Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων για το ακαδ. έτος 2022-2023 – Κατάταξη – Ενστάσεις

2) Προσωρινός Πίνακας