Υποβολή Online Αιτήσεων για την 5η περίοδο Πρακτικής Άσκησης (21/08/2023-20/10/2023)

Οι OnLine αιτήσεις των φοιτητών/τριών για την 5η περίοδο «21/08/2023-20/10/2023» θα υποβάλλονται μέσω του συνδέσμου:

https://www.praktiki.auth.gr/ανακοινώσεις-τμημάτων/ανακοινώσεις-τμήματος-ψυχολογίας/ανακοινώσεις-22-23/

Ημερομηνία υποβολής online αιτήσεων: 30/06/2023-04/07/2023 και ώρα 11:00.