Αντιστοίχιση φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την 5η περίοδο πρακτικής άσκησης «21/08/2023-20/10/2023»

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση με την αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την 5η  και τελευταία περίοδο πρακτικής άσκησης «21/08/2023-20/10/2023».