Απόφαση Κοσμήτορα για λειτουργία κτιρίων Φιλοσοφικής και Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας16 και 17 Νοεμβρίου 2023

Με απόφαση του  Κοσμήτορα της ΦΛΣ στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολυτεχνείου δεν θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική λειτουργία και δεν θα λειτουργήσουν  οι διοικητικές και λοιπές υπηρεσίες στα κτίρια της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς και το ΣΝΕΓ -ΚΔΞΓ,από το πρωί της Πέμπτης 16-11-2023  έως και το βράδυ της Παρασκευής 17-11-2023.