Βεβαίωση μη οφειλής προς τη Βιβλιοθήκη

Ενημερώνουμε όλους τους προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες ότι, προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση μη οφειλής προς τις βιβλιοθήκες, χρειάζεται να κάνουν ηλεκτρονικό αίτημα στη Θεματική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, στο εξής e-mail: «themlibrary@phil.auth.gr» και θα τους την αποστέλλουν ηλεκτρονικά.