Εγγραφές κατηγορίας “Αλλοδαπών- Αλλογενών” ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Οι επιτυχόντες/ούσες 2023 της κατηγορίας «ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ – ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ» θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσα στο περιβάλλον register.auth.gr όπου θα ανεβάσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, και να καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος την αίτηση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στο διάστημα από 12/9 έως και 25/9/2023 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της εγκυκλίου.

Παρακαλούμε δείτε εδώ την αναλυτική ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών Α.Π.Θ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει οι επιτυχόντες/ούσες να καταχωρήσουν αριθμό ελληνικού κινητού τηλεφώνου

Ταχυδρομική διεύθυνση Τμήματος Ψυχολογίας:

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Κτίριο Διοίκησης (Καραθεοδωρή) 2ος όροφος, γραφείο 207
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη


Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής.

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώρηση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας και την εκτύπωση της αίτησης θα ανοίξει 12/9 μετά τις 09:00 το πρωί και θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τους/τις φοιτητές/ήτριες.

Διευκρινίζουμε ότι:
1.    H ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων στο περιβάλλον register.auth.gr είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για τους επιτυχόντες/ούσες του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

2.    Εισαχθέντες/είσες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ΔΕ θα καταχωρήσουν στοιχεία στο σύστημα register.auth.gr και θα προσέλθουν απευθείας στις Γραμματείες για εγγραφή.