Εσπερίδα: «Γνώση Ενάντια στο Στίγμα»

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

16:00-20:30, Κεντρικό Αμφιθέατρο Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. 

Επίτιμος Ομιλητής:

καθηγητής Alex Copello,

University of Birmingham, UK και Birmingham and Solihull Mental Health Foundation Trust

«Families, friends and addictions: Impacts, psychological models and intervention»

Διοργάνωση: Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.

Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Α.Π.Θ..

Συμμετοχή δωρεάν. Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.