Ορκωμοσία Ιουλίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 2022

Η ορκωμοσία του Τμήματος Ψυχολογίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, ώρα 11:00 πμ στην αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. με φυσική παρουσία των αποφοίτων, οι οποίοι/ες θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα.

Όλοι οι απόφοιτοι/ες στην τελετή ορκωμοσίας θα εισέρχονται και θα εξέρχονται στο χώρο της Αίθουσας Τελετών από την κεντρική είσοδο της (στην Εγνατία Οδό).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στον χώρο διεξαγωγής της τελετής είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η φωτογράφιση χωρίς αυτήν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε εξωτερικό χώρο.

Η Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ θα δέχεται αιτήσεις τελειόφοιτων που πληρούν τις προϋποθέσεις για έκδοση προπτυχιακού τίτλου σπουδών μέσω του students.auth.gr εντός της ακόλουθης ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 έως και Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  • Εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα υποβάλουν αιτήσεις και όσοι/ες έχουν παραλάβει βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  • Όσοι/ες υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας και εκκρεμεί βαθμολογία μαθήματος/μαθημάτων, η αίτησή τους θα εμφανίζεται ως προσωρινά αποθηκευμένη.  Όταν πρασινίσουν οι προϋποθέσεις στην καρτέλα τους (students.auth.gr), τότε θα πρέπει να κάνουν οριστική υποβολή της αίτησης. Η αίτηση τότε θα εμφανίζεται σε «ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ» και στη συνέχεια θα την επεξεργαστεί η Γραμματεία σύμφωνα με τα βήματα 2 και 3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βήμα 1ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι τελειόφοιτοι/ες θα υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην εφαρμογή

students.auth.gr

  1. Υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή σε ορκωμοσία (επισυνάπτεται) και δεν απαιτείται επικύρωση/γνήσιο υπογραφής. Το αρχείο υπεύθυνης δήλωσης είναι σε επεξεργάσιμη μορφή και παρακαλούμε να ΜΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
  2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος για τη μη ύπαρξη οφειλής βιβλίων ή άλλης υποχρέωσης.  Για την ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης παρακαλούμε δείτε εδώ
  3. Στο πεδίο σκαναρισμένης ακαδημαϊκής ταυτότητας, οι φοιτητές/τριες  θα αναρτήσουν φωτογραφία της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας. Σε περίπτωση απώλειας θα αναρτήσουν υπεύθυνη δήλωση η οποία εκδίδεται μέσω του www.gov.gr είτε με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ

Στη συνέχεια, μόλις γίνει ο έλεγχος της Γραμματείας και επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων, η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα αποστέλλεται συστημένα στην διεύθυνση: «Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης ΤΚ 54124». 3 . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όλες οι ακαδημαϊκές ταυτότητες των αποφοίτων ακυρώνονται μετά την ημερομηνία ορκωμοσίας από το προσωπικό της Γραμματείας στην πλατφόρμα: https://academicid.minedu.gov.gr/

Παρακαλούμε όλα τα αρχεία να αναρτώνται σε μορφή pdf

Βήμα 2ο ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Η Γραμματεία μετά τον έλεγχο καρτέλας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, ανακηρύσσει τον/την υποψήφιο/α και το φύλλο βαθμολογίας δημοσιεύεται στη θυρίδα του/της στο students.auth.gr

Βήμα 3ο ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΏΝ

Οι τελειόφοιτοι/ες αποστέλλουν στη διεύθυνση: info@psy.auth.gr (πάντα από το πανεπιστημιακό τους email) στο οποίο ΔΕΝ παραλείπουν την αναγραφή του ονοματεπώνυμου και του ΑΕΜ:

  1.  τη συναίνεσή τους στο φύλλο βαθμολογίας με υπεύθυνη δήλωση είτε μέσω της εφαρμογής  www.gov.gr είτε με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ
  • Το αποδεικτικό υποβολής του ερωτηματολογίου αποτίμησης σπουδών (για οδηγίες βλέπε: https://qa.auth.gr/el/apotimisi)

Λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών, παρακαλούνται θερμά οι τελειόφοιτοι/ες για την πιστή τήρηση των οδηγιών.