Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2022-Διευκρίνιση για φοιτητές/ήτριες με μόνη υποχρέωση την πρακτική άσκηση μέχρι 31.10

Φοιτητές/ήτριες που έκαναν αίτηση ορκωμοσίας και η μόνη υποχρέωση είναι η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης στις 31/10/2022 θα συμπεριληφθούν στην ορκωμοσία της 10ης Νοεμβρίου 2022.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος