Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» ακαδ. έτους 2023-2024

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ “Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές” ακαδ. έτους 2023-24 παρατείνεται μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 21.00. (Κατά τα λοιπά, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παραμένει η ίδια).

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Τμήματος https://apps.psy.auth.gr/forms/view.php?id=17217

One thought on “Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» ακαδ. έτους 2023-2024

Comments are closed.