Προεγγραφή επιτυχόντων πανελλαδικών εξετάσεων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Eνημερώνουμε ότι σύμφωνα με νεώτερο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας και των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που έχουν προκύψει, η εγγραφή των επιτυχόντων πανελληνίων εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών α) των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, β) των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και γ) των διακριθέτων σε επιστημονικές ολυμπιάδες, παρατείνεται έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Αγαπητή φοιτήτρια,

Αγαπητέ φοιτητή,

Α ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ

Σύμφωνα με το από 30.8.2023 Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ,

οι εγγραφές επιτυχόντων

α) πανελλαδικών εξετάσεων (συμπεριλαμβανομένης της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης») και

πραγματοποιούνται από 31 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου 2023 

στο Πληροφοριακό Σύστημα “Ηλεκτρονικές Εγγραφές” του Υπουργείου.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί κεντρική ανακοίνωση,

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης»

α) εγγράφεστε στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ και β) αποστέλλετε με ταχυμεταφορά (courier) ή καταθέτετε αυτοπροσώπως – ο/η ίδιος/-α ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο – στη γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας σας τη σχετική βεβαίωση ότι είστε εγγεγραμμένες/-οι στα δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχετε μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε θα πρέπει να αποστείλετε ή να καταθέσετε βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγραφήκατε σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών

β. στην ίδια προθεσμία, και εφόσον προκύψει τέτοια περίπτωση, εγγράφονται απευθείας στο Τμήμα I) τα υιοθετηθέντα τέκνα της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την παράγραφο 29α, του άρθρου 39 του Ν4168 (ΦΕΚ 193/2013)  II) οι διακριθέντες/-είσες σε επιστημονικές ολυμπιάδες, σύμφωνα και με τo άρθρο 40 του Ν4692 (ΦΕΚ 111Α/12.6.20), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν4777 (ΦΕΚ 25Α/17.2.2021), παράγραφος ε.

Διεύθυνση Γραμματείας Τμήματος Ψυχολογίας

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Ψυχολογίας

54124 Πανεπιστημιούπολη

Θεσσαλονίκη

Κτίριο Διοίκησης (Καραθεοδωρή) γραφείο 207

Ώρες εξυπηρέτησης: 12:00 – 13:00 Δευτέρα έως Παρασκευή

Β ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΘ

Σε συνέχεια και σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ, θα λάβετε από το Πανεπιστήμιο ένα μήνυμα που θα σας καλεί να καταχωρήσετε –εντός συγκεκριμένης προθεσμίας- τα στοιχεία σας στην πλατφόρμα ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών του ΑΠΘ

Αφού ολοκληρώσετε και αυτή τη διαδικασία, θα λάβετε από το Πανεπιστήμιο και πάλι ένα SMS με κωδικό (one-time password) για να ενεργοποιήσετε τη  φοιτητική σας ιδιότητα, αποκτώντας ιδρυματικό λογαριασμό. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σας δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο) δεν καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή σας, είναι δυνατή η εγγραφή σας, μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης αυτής, με αίτησή σας, απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας σας, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Η αίτηση εγκρίνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί και είστε ήδη εγγεγραμμένος/-η σε άλλο Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο νέο σας Τμήμα, θα πρέπει να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη Σχολή/Τμήμα που είστε ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο θα συνυποβάλετε με την αίτησή σας στο νέο σας Τμήμα.

Εάν δεν εγγραφείτε ούτε με αυτή τη διαδικασία, χάνετε το δικαίωμα εγγραφής.

Στον «Οδηγό Επιβίωσης» μπορείτε να ενημερωθείτε για τις κάθε είδους υπηρεσίες που σας προσφέρει το ΑΠΘ.

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα δωρεάν στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 15 Σεπτεμβρίου 2023

Με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2023-24, τα μαθήματα σε όλα τα Τμήματα ξεκινούν στις 2 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το ακριβές πρόγραμμα καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων και εργαστηρίων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος.