Προκήρυξη για σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο 2023/24 στο University of Airlangga της Ινδονησίας

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

 • Ψυχολογίας
 • Νομικής
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Πολιτικών Επιστημών
 • Μαθηματικών
 • Φυσικής
 • Χημείας
 • Βιολογίας
 • Πληροφορικής
 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Ιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Φαρμακευτικής
 • Κτηνιατρικής

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το University of Airlangga της Ινδονησίας, σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία που αφορά ανακοίνωση για  δυνατότητα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών  σπουδών στο εν λόγω Πανεπιστήμιο, τεσσάρων (4)  φοιτητών/φοιτητριών του ΑΠΘ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023/24 (μέσα Φεβρουαρίου με τέλος Ιουνίου  2024).

Όποιοι/όποιες επιλεγούν θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων και ημερήσια αποζημίωση περίπου 60 ευρώ/μήνα (το κόστος διαμονής είναι περίπου 70 ευρώ/μήνα και το κόστος διατροφής περίπου 1 ευρώ ανά γεύμα), αλλά θα καλύψουν εξ ιδίων τα οδοιπορικά τους έξοδα, το κόστος ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης,  λοιπών δαπανών και έκδοσης visa.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από τους παρακάτω συνδέσμους:

· AMERTA Booklet

· AMERTA Website

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων  internat-rel@auth.gr , έως τις 27 Νοεμβρίου 2023  (ώρα : 12:00 μεσημβρινή).

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων εν συνεχεία θα προβεί στην επιλογή των επικρατέστερων φοιτητών/φοιτητριών  και θα ενημερώσει αρμοδίως το Πανεπιστήμιο του Airlangga.

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Μεντεκίδου

—————————–