Υποβολή Online Αιτήσεων για την 3η περίοδο Πρακτικής Άσκησης (01/05/2023-30/06/2023)

Οι OnLine αιτήσεις των φοιτητών/τριών για την 3η περίοδο «Μάιος-Ιούνιος» (01/05/23-30/06/2023) θα υποβάλλονται μέσω του συνδέσμου:

https://www.praktiki.auth.gr/ανακοινώσεις-τμημάτων/ανακοινώσεις-τμήματος-ψυχολογίας/ανακοινώσεις-22-23/

Ημερομηνία υποβολής online αιτήσεων: 27/03/2023-30/03/2023 και ώρα 11:00 π.μ.