Υποβολή Online Αιτήσεων για την 4η περίοδο Πρακτικής Άσκησης (01/07/2023-31/08/2023)

Οι OnLine αιτήσεις των φοιτητών/τριών για την 4η περίοδο «Ιούλιος-Αύγουστος 2023» (01/07/23-31/08/2023) θα υποβάλλονται μέσω του συνδέσμου:

https://www.praktiki.auth.gr/ανακοινώσεις-τμημάτων/ανακοινώσεις-τμήματος-ψυχολογίας/ανακοινώσεις-22-23/

Ημερομηνία υποβολής online αιτήσεων: 25/05/2023-29/05/2023 και ώρα 13:00.