Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Βασικοί στόχοι:

  • βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης
  • ενίσχυση της αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού ιδρύματος και εργασιακού χώρου

Επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της Σχολής/Τμήματος να αποτελεί και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τη Σχολή/Τμήμα.

Ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρακτική Άσκηση εκτός του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ θα πρέπει να επικοινωνήσουν αποκλειστικά με την Γραμματεία του προγράμματος για το Τμήμα Ψυχολογίας.

Ανακοινώσεις

Αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την 1η  περίοδο πρακτικής άσκησης «Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2024»
Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο αρχείο την αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την …
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ONLINE ΑΙΤΗΣΕΙΣ 1ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024  
Οι OnLine αιτήσεις των φοιτητών/τριών για την 1η περίοδο «Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2024» (01/01/24-29/02/2024) θα υποβάλλονται …