Ψυχολογικό Εργαστήριο

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Eργαστήριο Ψυχολογίας ιδρύθηκε με το Β. Δ/μα αριθμός 55/13.2.1937 και προσαρτήθηκε στην έδρα της Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Με την πρυτανική πράξη Α.797/8.10.85 κατανεμήθηκε στον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Με το Π.Δ. 152/21.4.93 «Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ» εντάχθηκε αυτοδικαίως στο Τμήμα Ψυχολογίας ως Εργαστήριο που είχε κατανεμηθεί στον Τομέα Ψυχολογίας του κατατμηθέντος Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (άρθρο 5).

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα λειτουργεί ανελλιπώς και έχει μεγάλη υποδομή σε όργανα Ψυχολογίας. Ο πρώτος διευθυντής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας ήταν ο καθηγητής κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, ο οποίος κατείχε την έδρα Ψυχολογίας. Στεγαζόταν τότε σε ένα απλόχωρο διαμέρισμα στη Λεωφόρο Νίκης, κοντά στο Λευκό Πύργο. Είκοσι χρόνια αργότερα μεταστεγάστηκε στο σημερινό κτίριο του Χημείου. Από εκεί, μετά από πολλές περιπέτειες και συνεχείς μετακινήσεις εγκαταστάθηκε στο παλαιό και αργότερα στο νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Από το 1939 μέχρι το 1964, το εργαστήριο Ψυχολογίας λειτουργούσε προσαρτημένο στην έδρα της Φιλοσοφίας. Το 1964 επανιδρύθηκε στη Φιλοσοφική έδρα Ψυχολογίας με τίτλο: Γενική Ψυχολογία.

Στην επανίδρυση της έδρας Ψυχολογίας το 1965, σημαντικό ρόλο έπαιξε ο τότε καθηγητής Λάμπρος Χουσιάδας, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα το 1966. Ο Λ. Χουσιάδας ήταν και ο Διευθυντής του Ψυχολογικού εργαστηρίου έκτοτε, ως καθηγητής έδρας. Επιμελήτρια ήταν η κ. Μ. Μάνιου-Βακάλη, καθηγήτρια και βοηθοί ήταν οι κ.κ.: Αν. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, καθηγήτρια και Ανδρέας Δημητρίου, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

Μετά την ίδρυση του τμήματος Ψυχολογίας το 1993, το Ψυχολογικό Εργαστήριο εντάχθηκε στο τμήμα και λειτουργεί υπό την εποπτεία του εκάστοτε Προέδρου του Τμήματος.

Το Ψυχολογικό Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με πολλά όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των φοιτητών, στην άσκησή τους σε ψυχολογικά πειράματα και στη διεξαγωγή ερευνών. Τα όργανα αυτά πιο αναλυτικά μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Όργανα προβολής και σειρές διαφανειών και
 • Όργανα διδασκαλίας και διεξαγωγής πειραματικών ασκήσεων στις παρακάτω ψυχολογικές λειτουργίες:
  • Αίσθηση-αντίληψη (αισθησιόμετρο, τεστ οπτικών πλανών, μίκτης χρωμάτων κλπ)
  • Χρόνο απλής και επιλεκτικής αντίδρασης (όργανο για τη μέτρηση του χρόνου αντίδρασης στη διάκριση ερεθισμών, τεστ μέτρησης πολλαπλής επίλεκτης αντίδρασης κ.ά.).
  • Μάθηση και μνήμη (όργανο για την επίδειξη των εξαρτημένων ανακλαστικών, όργανα παθολογικής μάθησης, όργανο σχεδίασης από κάτοπτρο, μνημονικό τύμπανο κλπ).
  • Σκέψη και λύση προβλημάτων (όργανα μελέτης της νοητικής ανάπτυξης, γρίφος του Ανόι, όργανο μελέτης της λογικής σκέψης κ.ά.).
  • Προπλάσματα εγκεφάλου και αισθητηρίων οργάνων.
  • Όργανα βιοεπανατροφοδότησης (αγχόμετρο κλπ), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση των φοιτητών στο πλαίσιο της κλινικής ψυχολογίας και για τη διάγνωση και θεραπεία διαφόρων ψυχολογικών αποκλίσεων.
  • Τεστ νοημοσύνης (W.I.S.C., W.A.I.S. κλπ) και προσωπικότητας (C.A.T., T.A.T., Rorschach κ.ά)

ΙΙ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 • Η καλλιέργεια της ψυχολογικής έρευνας,
 • Η διδασκαλία και άσκηση των φοιτητών στην χρήση των οργάνων ψυχολογίας και
 • Η μέτρηση ψυχολογικών φαινομένων

ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Μελέτη γνωστικών λειτουργιών και μεθόδων εκτίμησής τους.
 • Μελέτη των ηλικιωμένων (υγιών και με προβλήματα στις γνωστικές λειτουργίες).
 • Μελέτη της ανάπτυξης (γνωστικής, συναισθηματικής, ψυχοκοινωνικής) στους ανθρώπους.
 • Μελέτη διαδικασιών μάθησης στην εκπαίδευση.

IV. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Διαμόρφωση ή/και προσαρμογή στα ελληνικά κλιμάκων αξιολόγησης.
 • Παρέμβαση για τη βελτίωση γνωστικών λειτουργιών σε υγιή άτομα με γνωστικές δυσλειτουργίες (αφασία, νόσο Alzheimer).

V. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΕΙΣ

 • Φορείς Υπηρεσιών Υγείας
 • Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
 • ΚΑΠΗ Δήμων

VI. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ελβίρα Μασούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ο Κανονισμός του Ψυχολογικού Εργαστηρίου είναι διαθέσιμος εδώ