Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=769