Διδακτορικές Διατριβές

Λίστα Διδακτορικών Διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα μετά το ν. 4485/2017

1. Γκόγκα Μαρία
Επιβλέπουσα: Γεωργάκα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Ο ρόλος των κοινωνικών σχέσεων, των κοινωνικών δικτύων και της κοινωνικής υποστήριξης, ως πτυχών του κοινωνικού κεφαλαίου, στην πορεία της ζωής και στη διαχείριση της διαταραχής των ατόμων με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γεωργάκα Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Μπίμπου - Νάκου Ιωάννα, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, Ζήση Αναστασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Αιγαίου
Περίληψη στην Ελληνική Γλώσσα (pdf)
Περίληψη στην Αγγλική Γλώσσα (pdf)

2. Πόπτση Ελένη
Επιβλέπουσα: Μωραϊτου Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Ανάπτυξη συστοιχίας αξιολόγησης του γνωστικού ελέγχου στη γήρανση και δημιουργία προγράμματος παρέμβασης διπλού έργου με τη χρήση του συστήματος αντανκλαστικών REMEDES. 
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: The development of a cognitive control assessment battery in aging and the design of a dual task cognitive training program. Adaptation of the reflection/reaction measurement system "REMEDES".
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μωραΐτου Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Τσολάκη Μαγδαληνή, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, ΑΠΘ, Συμεωνίδης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ, ΑΠΘ
Περίληψη στην Ελληνική Γλώσσα (pdf)
Περίληψη στην Αγγλική Γλώσσα (pdf)

3. Μίχος Ιωάννης
Επιβλέπουσα: Φίγγου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Κατασκευές σεξουαλικών και έμφυλων ταυτοτήτων στον θεσμικό και καθημερινό λόγο: Πολιτικές διαστάσεις, θεσμικές διεκδικήσεις και δικαιώματα
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Φίγγου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Μπάκα Αφροδίτη, ΑΠΘ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Μποζατζής Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
Περίληψη στην Ελληνική Γλώσσα (pdf)
Περίληψη στην Αγγλική Γλώσσα (pdf)

4. Νεραντζάκη Αικατερίνη
Επιβλέπουσα: Μεταλλίδου Παναγιώτα, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Η διαμόρφωση των επιστημονικών συναισθημάτων: Συμβολή γνωστική, μεταγωνστικών και θυμικών παραγόντων
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μεταλλίδου Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Γωνίδα Σοφία - Ελευθερία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Κιοσέογλου Γρηγόρης, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Περίληψη στην Ελληνική Γλώσσα (pdf)
Περίληψη στην Αγγλική Γλώσσα (pdf)

5. Παπαγεωργακόπουλος Τηλέμαχος - Νεκτάριος
Επιβλέπουσα: Μεταλλίδου Παναγιώτα, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Γνωστικοί περιορισμοί και σύστημα απονομής δικαιοσύνης
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: Cognitive Constraints and Legal Justice System
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μεταλλίδου Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Μωραΐτου Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Θεμελή Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν/μιο Κρήτης
Περίληψη στην Ελληνική Γλώσσα (pdf)
Περίληψη στην Αγγλική Γλώσσα (pdf)

6. Δούμου Κυριακή
Επιβλέπουσα: Μπάκα Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: 
Ο λόγος των Ελλήνων για τους πρόσφυγες ως 'πολιτισμικά άλλοι' και οι συνέπειές του για την κοινωνική τους ένταξη: Μια λογοψυχολογική μελέτη
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: The discourse of Greek citizens about the refugees as “culturally others” and the consequences of it to their social integration: A discursive study

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μπάκα Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Φίγγου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, ΘΣαπουντζής Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Περίληψη στην Ελληνική Γλώσσα (pdf)
Περίληψη στην Αγγλική Γλώσσα (pdf)

7. Σπυροπούλου Ελευθερία
Επιβλέπουσα: Αθανασιάδου Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Θέμα στην Ελληνική Γλώσσα: Η εγγραμματοσύνη των εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας μαθητών/τριών και ο ρόλος τους στο σχολικό πλαίσιο.
Θέμα στην Αγγλική Γλώσσα: Educator's mental health literacy and their role in the school context

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Αθανασιάδου Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Στογιαννίδου Αριάδνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ, Κούρκουτας Ηλίας, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Περίληψη στην Ελληνική Γλώσσα (pdf)
Περίληψη στην Αγγλική Γλώσσα (pdf)