Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Θέση Τηλέφωνο E-mail
Λυκοπούλου Σωτηρία
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας
2310996887 lykos@psy.auth.gr
Γερομιχαλού Χαρά Κεντρική Γραμματεία 2310995204 haragero@psy.auth.gr
Διαφωνίδου Μαρία Κεντρική Γραμματεία 2310995205 mdiafon@psy.auth.gr
Λαδά Ιφιγένεια Επιμελήτρια 2310995205 ilada@psy.auth.gr
Πολίτογλου Πέτρα Κεντρική Γραμματεία 2310997304 ppolit@psy.auth.gr

 

Συνημμένα Αρχεία: