Ε.ΔΙ.Π.

Λαμπρινή Φρόση
ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310997311
Email: lfrosi@psy.auth.gr