Εμβόλιμη εξεταστική Ιουνίου 2022 για τους επί πτυχίω φοιτητές/τριες (9ο εξάμηνο και άνω)

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο ή και μεγαλύτερο, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν κατά την εαρινή εξεταστική περίοδο του 2021-2022 σε οφειλόμενα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

Η υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων στα μαθήματα που προτίθενται να εξεταστούν οι φοιτητές/τριες, με την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον μία φορά δηλωθεί κατά τη διάρκεια φοίτησής τους, αρχίζει την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 και καταλήγει την Τρίτη  17 Μαΐου 2022 (συμπεριλαμβανομένης αυτής) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ (https: //sis.auth.gr/).

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Α) Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν μαθήματα χειμερινού εξαμήνου στην αρχική τους δήλωση αυτών του εαρινού.

Δεν δίνεται η δυνατότητα να ξαναδηλωθούν μαθήματα που ήδη έχουν δηλωθεί στην αρχική δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Β) Φοιτητές /τριες, οι οποίοι/ες δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να εξεταστούν σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να υποβάλουν εγκαίρως την ηλεκτρονική τους δήλωση. Συνιστάται πριν από την υποβολή της δήλωσής τους να ανατρέξουν στις αναρτημένες Ερωταπαντήσεις στον Κανονισμό Σπουδών > ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ (σελ. 2-3) στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Για τυχόν διευκρινίσεις να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην <info@psy.auth.gr> ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και στα τηλέφωνα της Γραμματείας (2310995204, 2310997304).