Εργαστήρια

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αντικείμενο του Ψυχολογικού Εργαστηρίου του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. είναι η καλλιέργεια της ψυχολογικής έρευνας καθώς και η διδασκαλία και άσκηση των φοιτητών στη μελέτη ψυχολογικών φαινομένων.

Διευθύντρια Εργαστηρίου: Ελβίρα Μασούρα

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Το Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης στοχεύει στην κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της Πειραματικής Ψυχολογίας, της Γνωστικής Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας της Γλώσσας, της Νευροψυχολογίας και της Βιολογικής Ψυχολογίας, που ανήκουν στις ευρύτερες περιοχές της Νευροψυχολογίας, της Βιολογικής Ψυχολογίας, της Γνωστικής Ψυχολογίας και Γνωστικής Νευροεπιστήμης.

Διευθύντρια Εργαστηρίου: Μαρία Ελένη Κοσμίδου

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. διοργανώνει επιστημονικές δράσεις και εκπονεί έρευνα στα πεδία της κλινικής ψυχολογίας, της σχολικής ψυχολογίας και της κλινικής νευροψυχολογίας. Επιπλέον, παρέχει ψυχολογικές υπηρεσίες σε άτομα, οικογένειες και φορείς.

Διευθύντρια Εργαστηρίου: Ευρυνόμη Αυδή